Naše kontaktné osoby

Dr. Andreas P. Gibus

Konatel´
Krajná cesta 783/10, Zlaté Klasy 93039

Dr. Stefan Leitl

Konatel´
Krajná cesta 783/10, Zlaté Klasy 93039

Otto Lakatos, Bc.

Vedúci výroby
Krajná cesta 783/10, Zlaté Klasy 93039
TEL +421 (0)903 721 723
lakatos@leitl.sk

Alexander G. Bauer, MBA

Vedúci predaja
Krajná cesta 783/10, Zlaté Klasy 93039
bauer@leitl.sk

Ing. Jozef Danišovič

Technický poradca
Krajná cesta 783/10, Zlaté Klasy 93039
TEL +421 (0)910/549559
danisovic@leitl.sk

Maria Miklósová

administratívna pracovná sila, asistentka
Krajná cesta 783/10, Zlaté Klasy 93039
TEL +421 (0)911/363865
miklosova@leitl.sk

LEITL SLOVAKIA S.R.O.

Krajná cesta 783/10
Zlaté Klasy 93039
IČO 45335290, DIČ SK2022946299,
IČ DPH SK2022946299

Tel.: +421 (0)911/363865
E-Mail: office@leitl.sk

Otváracie hodiny

Výrobný závod Zlaté Klasy

Útváracie hodiny
Po- Štvr: 07.00h – 12.00h 12.30h – 16.00h
Pia: 07.00h – 13.00h

Nakládka
Po – Štvr: 07.00h – 16.00h
Pia: 07.00h – 12.00h

Sme partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť a tešíme sa NA VAŠE DOPYTY!

Ing. Jozef Danišovič

Technický poradca
Tel. +421 (0)910/549559
danisovic@leitl.sk