SME VÁŠ PARTNER

Stopercentná dcérska spoločnosť rakúskej firmy Leitl-Werke , ktorá vyrába stavebné produkty

Úvod o nás

Pracujeme jednoducho, individuálne, rýchlo, flexibilne …

budeme priamo na mieste, keď nás budete potrebovať. Bez komplikácií, s orientáciou na riešenie a v kvalite, na ktorú sa viete spoľahnúť.

Naša VÍZIA

Jednoducho stavať vitálnym spôsobom: Ako stredne veľká rodinná firma prispievame perspektívnymi riešeniami k vytváraniu hodnotných bytových priestorov a ponúkame výborné služby pre našich partnerov na staveniskách.

Naša MISIA

Naším partnerom na stavenisku uľahčujeme život. Bez komplikácií a v kvalite, na ktorú sa viete spoľahnúť.

Naše HODNOTY

Kvalita, na ktorú sa viete spoľahnúť; partnerský prístup; orientácia na riešenia, flexibilný prístup k práci a dlhodobé uvedomovanie si nasledujúcich generácií – to sú naše hodnoty. Za týmito hodnotami stojíme ako spoločnosť, zamestnanci, obchodní partneri a kolegovia.

Sme partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť a tešíme sa NA VAŠE DOPYTY!

Ing. Jozef Danišovič

Technický poradca
Tel. +421 (0)910/549559
danisovic@leitl.sk

Bratislavský  BL, Trnavský TA, Trenčiansky TC, Žilinský ZI, Prešovský PV

Milan Gregušík

Technický poradca
Tel. +421 (0)910/359643
milan.gregusik@leitl.sk

Nitriansky NI, Banskobystrický BC, Košický KI