Tiráž

Všetky informácie na tomto serveri podliehajú autorskému právu, ako aj iným zákonom na ochranu duševného vlastníctva a sú bez záruky. Spoločnosť LEITL SLOVAKIA S.R.O. nepreberá ručenie za obsah prezentovaných stránok ani za údaje, ktoré jej boli poskytnuté.

Čitatelia našich stránok sú oprávnení využívať informácie výlučne na osobnú potrebu. Čitatelia nie sú oprávnení časti ponúk použiť, kopírovať, elektronicky spracovávať alebo meniť.

Spoločnosť LEITL SLOVAKIA S.R.O. nepreberá ručenie za prístupové možnosti na naše stránky alebo ich kvalitu prístupu, najmä prístupový čas, ani za spôsob zobrazenia. Upozorňujeme, že možnosti zobrazenia sú závislé od systému. To tiež znamená, že zobrazenie WWW stránok nie je možné v každom systéme.

Prístupové informácie sa ukladajú a využívajú na štatistické účely. Pritom sa nezhromažďujú osobné údaje.

Webová stránka Leitl môže ďalej obsahovať odkazy na vlastnícke práva tretích osôb a informácie o autorských právach, ktoré sa musia rešpektovať a dodržiavať.

 

LEITL SLOVAKIA s.r.o.

Krajná cesta 783/10 
Zlaté Klasy 93039 
IČO 45335290, DIČ SK2022946299, 
IČ DPH SK2022946299
Tel.: +421 (0)911/363865
E-Mail: office@leitl.sk