Filigránová stropná doska

Výhody

 • Rýchly a teda hospodárny postup výstavby
 • Odpadá potreba stavať plošné debnenie,   filigránová doska slúži ako stratené   debnenie so zabudovanou dolnou výstužou
 • Výstuž ukladaná na stavbe sa obmedzuje na   minimum
 • Rozmery je možné prispôsobiť rôznym   požiadavkám a tiež vytvoriť otvory
 • Možnosť zabudovať tepelno-izolačné nosné   prvky (termokoše) v balónových     konštrukciách
 • Možnosť zabudovať predprípravu na   elektroinštaláciu, vzduchotechniku
 • Výrazne nižšia potreba remeselníkov na   stavbe (tesárov, železiarov)
 • Priemyselné zhotovenie filigránových   dosiek  garantuje vysokú kvalitu stropu
 • Podhľady sú rovné, nie je potrebná   omietka, povrch stačí ostierkovať
 • Filigránové dosky umožňujú jednoduchú   náväznosť na okolité konštrukcie (konzoly,
   schodiská, monolitické steny)
 • Horný povrch monolitickej dobetonávky je   možné zahladiť pre tenkovrstvé podlahy
 • Jednoduchá a rýchla montáž priamo z   dopravného prostriedku, dosky sú   dodávané  v takom poradí ako je ich   potrebné ukladať na stavbe

PRODUKTOVÁ INFORMÁCIA

Filigránová stropná dosky  od  firmy Leitl je poloprefabrikovaná betónová stropná doska vyrobená na mieru vo výrobnom závode.
V doskách je  zabudovaná potrebná pozdĺžna  nosná výstuž a oceľové priehradové nosníky (Trigony). Po uložení dosiek na stavbe sa  doplní potrebná horná výstuž (príp. priečna dolná výstuž v prípade krížom armovaných dosiek), výstuž  vencov a zalejú sa predpísaným betónom. Po zatuhnutí majú vlastnosti monolitickej stropnej konštrukcie.
Využite náš technický servis a dlhoročné know-how v oblasti navrhovania a výroby filigránových stropv.

Návod na kladenie dosiek

Stropné dosky sa vo všeobecnosti ukladajú priamo z prepravného vozidla na vyrovnané plochy predpripravené stavebníkom.
Pred uložením stropných dosiek je potrebné v súlade s údajmi v Kladačskom pláne zhotoviť dostatočne únosné a stabilné konštrukcie podstojkovania s prevýšením podľa statiky. Veľké vybratia alebo výbežky sa musia dodatočne podoprieť a zaistiť.

Všetky informácie sú uvedené v našom návode na kladenie dosiek.

Sme partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť a tešíme sa NA VAŠE DOPYTY!

Ing. Jozef Danišovič

Technický poradca
Tel. +421 (0)910/549559
jozef.danisovic@leitl.sk

Ing. Milan Eliáš

Technický poradca
Tel. +421 (0)910/359643
milan.elias@leitl.sk

Ing. Peter Malec

Technické poradenstvo
Tel. +421 (0)902/324653
peter.malec@leitl.sk