SPANNTEC DOSKOVÝ STROP S REBRAMI BEZ PODSTOJKOVANIA DO SVETLOSTI 7,00 M

Výhody

  • ideálne riešenie pre veľké rozpätia
  • úspora času a zdrojov až do 7,00 m bez podkladania
  • rozmerovo presná výroba a dodávka s plánom pokládky
  • rýchla pokládka – racionálne a tým cenovo úsporné stavanie
  • štíhla hrúbka stropu, tým je potrebné menšie množstvo betónu a hornej výstuže
  • podhľad pripravený na omietanie

PRODUKTOVÁ INFORMÁCIA

Náš rebrovaný doskový strop Spanntec je veľkoformátová  predpätá stropná doska. Tento sa vyrába z vysoko kvalitného betónu a predpínacej ocele. Vďaka príslušným typom dosiek s rozličnou výškou rebier, ako aj variabilnej hrúbke hornej hrúbke betónu je na výber každá ľubovoľná hrúbka stropu podľa rozpätia a zaťaženia.

PRE VEĽKÉ ROZPÄTIA

Spanntec doskový strop s rebrami je ideálny pri vysokých miestnostiach so zavesenými stropnými systémami. Tento doskový strop sa z dôvodu veľkého rozpätia používa predovšetkým pri komunálnych budovách, ako napr. podzemné a parkovacie garáže, haly, priemyselné stavby, depá požiarneho zboru, záchranné pracoviská, ale aj pri sanácii. So stenovým pôsobením sa dosiahne vynikajúce vystuženie budovy – veľká výhoda voči použitiu dutinových panelov.

Sme partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť a tešíme sa NA VAŠE DOPYTY!

Ing. Jozef Danišovič

Technický poradca
Tel. +421 (0)910/549559
jozef.danisovic@leitl.sk

Ing. Milan Eliáš

Technický poradca
Tel. +421 (0)910/359643
milan.elias@leitl.sk

Ing. Peter Malec

Technické poradenstvo
Tel. +421 (0)902/324653
peter.malec@leitl.sk