Prispôsobené všetkým potrebám …

stavebné výrobky so pridanou hodnotou

Upísali sme sa úlohe uľahčiť život našim zákazníkom na stavbách. Výhody a individuálne možnosti našich betónových prefabrikátov Leitl a ďalších stavebných výrobkov nám na to ponúkajú najlepšie predpoklady.

FILIGRÁNOVÁ STROPNÁ DOSKA OBRÁZOK

Leitl – filigránová stropná doska
Univerzálna a veľkoplošná betónová stropná doska pre rýchly pokrok pri výstavbe.

ISO VENCOVÝ UHOLNÍK / DEBNENIE

Ideálne riešenie na debnenie stropného betónu na okrajoch stropov.

Sme partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť a tešíme sa NA VAŠE DOPYTY!

Ing. Jozef Danišovič

Technický poradca
Tel. +421 (0)910/549559
danisovic@leitl.sk

Bratislavský  BL, Trnavský TA, Trenčiansky TC, Žilinský ZI, Prešovský PV

Milan Gregušík

Technický poradca
Tel. +421 (0)910/359643
milan.gregusik@leitl.sk

Nitriansky NI, Banskobystrický BC, Košický KI