Prispôsobené všetkým potrebám …

stavebné výrobky so pridanou hodnotou

Upísali sme sa úlohe uľahčiť život našim zákazníkom na stavbách. Výhody a individuálne možnosti našich betónových prefabrikátov Leitl a ďalších stavebných výrobkov nám na to ponúkajú najlepšie predpoklady.

FILIGRÁNOVÁ STROPNÁ DOSKA OBRÁZOK

Leitl – filigránová stropná doska
Univerzálna a veľkoplošná betónová stropná doska pre rýchly pokrok pri výstavbe.

SPANNTEC REBROVÝ DOSKOVÝ STROP

Rozmerovo presný prefabrikovaný betónový strop pre veľké rozpätia a špeciálne riešenia.

ISO-ATIKA-
PREFABRIKÁT

Kompletný systém na realizáciu mechanicky namáhaných atík bez tepelných mostov.

ISO VENCOVÝ UHOLNÍK / DEBNENIE

Ideálne riešenie na debnenie stropného betónu na okrajoch stropov.

Sme partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť a tešíme sa NA VAŠE DOPYTY!

Ing. Jozef Danišovič

Technický poradca
Tel. +421 (0)910/549559
jozef.danisovic@leitl.sk

Ing. Milan Eliáš

Technický poradca
Tel. +421 (0)910/359643
milan.elias@leitl.sk

Ing. Peter Malec

Technické poradenstvo
Tel. +421 (0)902/324653
peter.malec@leitl.sk